2 Mayıs 2017 Salı

İstanbul mitingi: OHAL koşullarında 1 Mayıs…

EVRENSEL
01/05/2017

OHAL koşullarında 1 Mayıs en iyi nasıl olurdu derseniz, Bakırköy 1 Mayıs alanını gösterebiliriz herhalde. Alan pek coşkulu olmasa da canlıydı ve çok renkliydi. Geride bıraktığımız referandum sürecinde “hayır”ı örgütleme çalışmalarındaki birliktelik ve (YSK’nın açıkladığı sonuç bir tarafa) sandıktan “hayır”ın çıkmış olmasının verdiği moral alandaki canlılığın önemli bir nedeniydi. Daha önce 1 Mayıstan 1 Mayısa karşılaşan sendikalar, siyasi gruplar çok kısa zaman önce işyerlerinde mahallelerde birlikte “hayır” çalışması yapmışlardı ve bu çalışma başarılı olmuştu. İşte bu birlikte başarmış olma duygusu alana yansıyordu. 
Öte yandan OHAL’le birlikte demokrasinin, hakkın, hukukun ortadan kaldırılması; referandum sürecindeki eşitsiz koşullar ve şaibeli referandum ile kalıcı hale getirilmek istenen otoriter düzen, ortak bir mücadele yürütmeden bu karanlıktan çıkılamayacağını açık biçimde göstermişti. Özellikle getirilen anayasa değişikliği ile parlamentonun işlevsizleştirilmesi, parlamentodan umudun tamamen kesilip, sokakta mücadelenin kaçınılmaz olduğunu ortaya koyuyordu. Doyalısıyla hem düzenleyenler hem de katılanlar için 2017 1 Mayıs’ı daha farklı anlamlar taşıyordu. 1 Mayıs diğer birçoklarından farklı olarak konfederasyonların yasak savmak için düzenledikleri bir etkinlik olmaktan öte daha fazla karanlığa gömülmeden önce son bir olanak olarak görüldüğü anlaşılıyordu. Öte yandan katılanlar da daha önceki adet yerini bulsun diye değil, birlik, dayanışma içinde mücadele edilmezse işlerini, aşlarını, özgürlüklerini tamamen kaybedecekleri bilinciyle alanlardaydı. Elbette önceki yıllardan farklı olarak 1 Mayıs’ın alan tartışmasına boğulmamış olması da alandaki canlılığa, renkliliğe yansıyordu. 
Bakırköy 1 Mayıs alanından benim aldığım iki mesaj şudur: 1. Farklı kesimlerin çok farklı talepleri vardır (doğal olarak). Ama bu taleplerin gerçekleşmesi için olmazsa olmaz olan barış, demokrasi, özgürlüklerdir, mücadele bunlar etrafında ortaklaşmalıdır. 2. Sadece oy vererek taleplerin karşılanmayacağı açık biçimde görülmüştür. İşyerlerinden, mahallelerden başlayarak örgütlenmeli ve mücadele tüm alanlara taşınmalıdır. 

Popüler Yayınlar